۹:۳۱:۲۶ - شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
برگزاری جلسه هیئت مدیره اتحادیه مؤسسات قرآنی کرمانشاه
برگزاری جلسه هیئت مدیره اتحادیه مؤسسات قرآنی کرمانشاه
گروه فعالیت‌های قرآنی: سومین جلسه هیئت مدیره اتحادیه مؤسسات قرآنی استان با حضور تمام اعضاء این اتحادیه در کرمانشاه برگزار می‌شود.


گروه فعالیت‌های قرآنی: سومین جلسه هیئت مدیره اتحادیه مؤسسات قرآنی استان با حضور تمام اعضاء این اتحادیه در کرمانشاه برگزار می‌شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه