۱۰:۲۱:۲۱ - یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
برگزاری دوره‌های «تربیت معلم قرآن» روند رشد مربیان را تسریع می‌بخشد
برگزاری دوره‌های «تربیت معلم قرآن» روند رشد مربیان را تسریع می‌بخشد
گروه فعالیت‌های قرآنی ــ مدیرعامل اتحادیه قرآنی استان کرمانشاه با اشاره به روند برگزاری دوره‌های تربیت معلم قرآن در استان گفت: برگزاری موفق دوره‌های تربیت معلم قرآن روند رشد مربیان را تسریع می‌بخشد.


گروه فعالیت‌های قرآنی ــ مدیرعامل اتحادیه قرآنی استان کرمانشاه با اشاره به روند برگزاری دوره‌های تربیت معلم قرآن در استان گفت: برگزاری موفق دوره‌های تربیت معلم قرآن روند رشد مربیان را تسریع می‌بخشد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه