۱۱:۱۶:۱۳ - دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
برگزاری دوره آسیب‌شناسی تجوید در کرمانشاه
برگزاری دوره آسیب‌شناسی تجوید در کرمانشاه
گروه فعالیت‌های قرآنی – دوره آسیب‌شناسی تجوید با هدف انسجام فصاحت و خودشناسی صوتی در مؤسسه نورالیقین کرمانشاه برگزار می‌شود.


گروه فعالیت‌های قرآنی – دوره آسیب‌شناسی تجوید با هدف انسجام فصاحت و خودشناسی صوتی در مؤسسه نورالیقین کرمانشاه برگزار می‌شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه