۱۵:۵۹:۰۹ - شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶
برگزاری دوره آموزشی تربیت مربی قرآنی کودک در کرمانشاه
برگزاری دوره آموزشی تربیت مربی قرآنی کودک در کرمانشاه
گروه فعالیت‌های قرآنی: دوره آموزشی – تخصصی تربیت مربی قرآنی کودک ویژه کودکان ۳ تا ۶ سال در کرمانشاه برگزار می‌شود.

گروه فعالیت‌های قرآنی: دوره آموزشی – تخصصی تربیت مربی قرآنی کودک ویژه کودکان ۳ تا ۶ سال در کرمانشاه برگزار می‌شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه