۱۲:۵۶:۱۸ - دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷
برگزاری دوره آموزشی مشاوره قرآنی در کرمانشاه
برگزاری دوره آموزشی مشاوره قرآنی در کرمانشاه
گروه فعالیت‌های قرآنی- دوره آموزشی مشاوره قرآنی توسط کارشناسان تحکیم خانواده و مشاوره قرآنی در مؤسسات کرمانشاه برگزار می‌شود.


گروه فعالیت‌های قرآنی- دوره آموزشی مشاوره قرآنی توسط کارشناسان تحکیم خانواده و مشاوره قرآنی در مؤسسات کرمانشاه برگزار می‌شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه