۱۲:۳۶:۲۳ - شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶
برگزاری دوره آموزش قرآن و عترت بهزیستی استان کرمانشاه
برگزاری دوره آموزش قرآن و عترت بهزیستی استان کرمانشاه
گروه فعالیت‌های قرآنی: اولین دوره آموزشی قرآن و عترت ویژه مدیران و مربیان مهدهای کودک استان کرمانشاه با حضور علی‌اصغر شعاعی برگزار شد.


گروه فعالیت‌های قرآنی: اولین دوره آموزشی قرآن و عترت ویژه مدیران و مربیان مهدهای کودک استان کرمانشاه با حضور علی‌اصغر شعاعی برگزار شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه