۱۱:۲۷:۱۷ - پنج شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶
برگزاری سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن ویژه کارکنان پایور و وظیفه
برگزاری سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن ویژه کارکنان پایور و وظیفه
گروه فعالیت‌های قرآنی: سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه کارکنان پایور و وظیفه در مرحله مقدماتی در کرمانشاه برگزار شد.

گروه فعالیت‌های قرآنی: سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه کارکنان پایور و وظیفه در مرحله مقدماتی در کرمانشاه برگزار شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه