۱۵:۳۴:۱۵ - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
برگزاری طرح «آیه‌های تدبر» توسط مؤسسه قرآنی مائده در کرمانشاه
برگزاری طرح «آیه‌های تدبر» توسط مؤسسه قرآنی مائده در کرمانشاه
گروه فعالیت‌های قرآنی: مدیر مؤسسه قرآنی مائده از برگزاری طرح آیه‌های تدبر توسط این مؤسسه در استان کرمانشاه خبر داد.

گروه فعالیت‌های قرآنی: مدیر مؤسسه قرآنی مائده از برگزاری طرح آیه‌های تدبر توسط این مؤسسه در استان کرمانشاه خبر داد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه