۱۲:۰۵:۳۰ - جمعه ۹ شهریور ۱۳۹۷
برگزاری نخستین کارگاه سه روزه اپیدمیولوژی ارتش
برگزاری نخستین کارگاه سه روزه اپیدمیولوژی ارتش
برگزاری نخستین کارگاه اپیدمیولوژی و آمار زیستی اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش با حضور مسئولین و اساتید برجسته پزشکی در بیمارستان ۵۰۵ارتش و بازدید مسؤولان از این کارگاه.

برگزاری نخستین کارگاه اپیدمیولوژی و آمار زیستی اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش با حضور مسئولین و اساتید برجسته پزشکی در بیمارستان ۵۰۵ارتش و بازدید مسؤولان از این کارگاه.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه