۹:۲۱:۳۳ - شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزاری نشست سیاسی در سپاه سنقروکلیایی
برگزاری نشست سیاسی در سپاه سنقروکلیایی
نشست سیاسی با موضوع تحلیل مسائل مربوط به برجام و خروج آمریکا از برجام با سخنرانی سروان پاسدار امیریان و با حضور نیروهای کادر، وظیفه و گردان امام حسین(ع) سپاه ناحیه سنقر برگزار گردید.


نشست سیاسی با موضوع تحلیل مسائل مربوط به برجام و خروج آمریکا از برجام با سخنرانی سروان پاسدار امیریان و با حضور نیروهای کادر، وظیفه و گردان امام حسین(ع) سپاه ناحیه سنقر برگزار گردید.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه