۸:۵۴:۱۱ - دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷
برگزاری نشست شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کرمانشاه
برگزاری نشست شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کرمانشاه
سومین نشست شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کرمانشاه در سال جاری با حضور مسئول سازمان بسیج دانشجویی و جانشین بسیج دانشجویی استان و اعضاء شورا (متشکل از مسئولین و فعالین بسیج دانشگاههای سراسر استان) در راستای پیگیری مسائل و مشکلات بومی استان برگزار شد.


سومین نشست شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کرمانشاه در سال جاری با حضور مسئول سازمان بسیج دانشجویی و جانشین بسیج دانشجویی استان و اعضاء شورا (متشکل از مسئولین و فعالین بسیج دانشگاههای سراسر استان) در راستای پیگیری مسائل و مشکلات بومی استان برگزار شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه