۱۸:۰۷:۰۴ - دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
برگزاری نشست پیشگیری از اعتیاد در سپاه ناحیه پاوه
برگزاری نشست پیشگیری از اعتیاد در سپاه ناحیه پاوه
نشست پیشگیری از اعتیاد با سخنرانی جانشین فرماندهی سپاه پاوه و با حضور کارکنان این ناحیه در حسینیه شهید همت شهرستان برگزار گردید.


نشست پیشگیری از اعتیاد با سخنرانی جانشین فرماندهی سپاه پاوه و با حضور کارکنان این ناحیه در حسینیه شهید همت شهرستان برگزار گردید.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه