۱۹:۱۵:۰۲ - پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷
برگزاری همایش آمرین به معروف و ناهیان از منکر در کرمانشاه
برگزاری همایش آمرین به معروف و ناهیان از منکر در کرمانشاه
همایش توجیهی آمرین به معروف و ناهیان از منکر حوزه محلات برادر و خواهر و رده های قشری ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان کرمانشاه با حضور جمعی از برادران و خواهران بسیجی و معاون دادستانی استان برگزار گردید.


همایش توجیهی آمرین به معروف و ناهیان از منکر حوزه محلات برادر و خواهر و رده های قشری ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان کرمانشاه با حضور جمعی از برادران و خواهران بسیجی و معاون دادستانی استان برگزار گردید.




بانک پاسارگاد
اخبار ویژه