۲۱:۲۲:۰۰ - شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶
برگزاری همایش ازدواج آسان بامحور سبک زندگی اسلامی در سر‌پل‌ذهاب
برگزاری همایش ازدواج آسان بامحور سبک زندگی اسلامی در سر‌پل‌ذهاب
گروه اجتماعی: همایش ازدواج آسان با محوریت منزلت زن، تحکیم بنیان خانواده و سبک زندگی اسلامی – ایرانی درکانون شهید باهنر شهرستان سرپل‌ذهاب برگزار شد.

گروه اجتماعی: همایش ازدواج آسان با محوریت منزلت زن، تحکیم بنیان خانواده و سبک زندگی اسلامی – ایرانی درکانون شهید باهنر شهرستان سرپل‌ذهاب برگزار شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه