۹:۳۰:۴۰ - چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
برگزاری همایش شورای عالی بسیج عشایری استان کرمانشاه
برگزاری همایش شورای عالی بسیج عشایری استان کرمانشاه
همایش شورای عالی بسیج عشایری استان کرمانشاه با حضور فرمانده سپاه ناحیه عشایری و سران ایلات و طوایف کرمانشاه برگزار گردید.


همایش شورای عالی بسیج عشایری استان کرمانشاه با حضور فرمانده سپاه ناحیه عشایری و سران ایلات و طوایف کرمانشاه برگزار گردید.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه