۱۰:۵۸:۲۲ - شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزاری همایش و کارگاه آموزشی خانواده کارکنان سپاه ناحیه کرمانشاه
برگزاری همایش و کارگاه آموزشی خانواده کارکنان سپاه ناحیه کرمانشاه
همایش و کارگاه آموزشی خانواده کارکنان سپاه ناحیه کرمانشاه با سخنرانی مسئول فرهنگی خانواده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه در محل کانون شهید باهنر برگزار گردید.


همایش و کارگاه آموزشی خانواده کارکنان سپاه ناحیه کرمانشاه با سخنرانی مسئول فرهنگی خانواده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه در محل کانون شهید باهنر برگزار گردید.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه