۱۹:۳۵:۳۹ - دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در شهرک حکمت آباد کرمانشاه
برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در شهرک حکمت آباد کرمانشاه
در راستای طرح کرامت ۲، همایش پیاده روی خانوادگی با سید قاسم جاسمی حضور نماینده مردم کرمانشاه در مجلش شورای اسلامی و رنجبر فرماندار کرمانشاه در شهرک حکمت آباد به همت حوزه ۶ محلات سپاه ناحیه کرمانشاه برگزار شد.


در راستای طرح کرامت ۲، همایش پیاده روی خانوادگی با سید قاسم جاسمی حضور نماینده مردم کرمانشاه در مجلش شورای اسلامی و رنجبر فرماندار کرمانشاه در شهرک حکمت آباد به همت حوزه ۶ محلات سپاه ناحیه کرمانشاه برگزار شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه