۱۰:۳۳:۰۵ - چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در کرمانشاه
برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در کرمانشاه
همایش پیاده روی خانوادگی در کرمانشاه براي ایجاد شور و نشاط اجتماعی و توسعه ورزش‌های همگانی برگزار می‌شود.


همایش پیاده روی خانوادگی در کرمانشاه براي ایجاد شور و نشاط اجتماعی و توسعه ورزش‌های همگانی برگزار می‌شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه