۱۲:۰۲:۴۰ - پنج شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶
برگزاری چهاردهمین جشنواره قرآنی فرزندان کارکنان وزارت نیرو در کرمانشاه
برگزاری چهاردهمین جشنواره قرآنی فرزندان کارکنان وزارت نیرو در کرمانشاه
گروه فعالیت‌های قرآنی: چهاردهمین جشنواره قرآنی ویژه فرزندان کارکنان وزارت نیرو در مرحله استانی در کرمانشاه برگزار شد.

گروه فعالیت‌های قرآنی: چهاردهمین جشنواره قرآنی ویژه فرزندان کارکنان وزارت نیرو در مرحله استانی در کرمانشاه برگزار شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه