۱۳:۳۱:۵۸ - یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
برگزاری کارگاه آموزشی راه یافتگان به مرحله کشوری مسابقات قرآن
برگزاری کارگاه آموزشی راه یافتگان به مرحله کشوری مسابقات قرآن
گروه فعالیت‌های قرآنی: کارگاه آموزشی ویژه متسابقین راه یافته به مرحله کشوری چهلمین دوره مسابقات قرآن اوقاف در کرمانشاه برگزار می‌شود.

گروه فعالیت‌های قرآنی: کارگاه آموزشی ویژه متسابقین راه یافته به مرحله کشوری چهلمین دوره مسابقات قرآن اوقاف در کرمانشاه برگزار می‌شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه