۱۲:۵۳:۴۵ - یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
برگزاری کارگاه آموزشی قرآن ویژه فرهنگیان ناحیه یک کرمانشاه
برگزاری کارگاه آموزشی قرآن ویژه فرهنگیان ناحیه یک کرمانشاه
گروه فعالیت‌های قرآنی- کارگاه آموزشی قرآن ویژه معلمان مدارس ابتدایی آمورزش و پرورش ناحیه یک کرمانشاه برگزار شد.


گروه فعالیت‌های قرآنی- کارگاه آموزشی قرآن ویژه معلمان مدارس ابتدایی آمورزش و پرورش ناحیه یک کرمانشاه برگزار شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه