۰:۳۸:۲۵ - چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره و مدیریت خانواده در کرمانشاه
برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره و مدیریت خانواده در کرمانشاه
کارگاه آموزشی مشاوره و مدیریت خانواده با همکاری کلینیک مددکاری اجتماعی همراز به همت حوزه ۹ امام جواد(ع) در راستای طرح کرامت ۲ شهرک دولت آباد برگزار گردید.


کارگاه آموزشی مشاوره و مدیریت خانواده با همکاری کلینیک مددکاری اجتماعی همراز به همت حوزه ۹ امام جواد(ع) در راستای طرح کرامت ۲ شهرک دولت آباد برگزار گردید.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه