3:06:29 - چهارشنبه 26 دسامبر 2018
برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی از راه‌کارهای توسعه فکری است
برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی از راه‌کارهای توسعه فکری است
گروه اجتماعی- استاد دانشگاه آزاد اسلامی یکی از راه‌کارهای ترویج و توسعه بالندگی فکری و علمی در کشور را برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی دانست.

فاطمه گرکانی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی در گفتوگو با ایکنا از کرمانشاه، با تأکید بر لزوم برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی گفت: کرسیهای آزاد اندیشی باید در مراکز علمی و دانشگاهها برگزار شود.
وی افزود: موضوعات عفاف و حجاب باید در حوزه کرسیهای آزاد اندیشی بررسی و در این راستا باید برنامهریزی مناسبی انجام شود.
گرکانی اظهار کرد: باید کرسیهای آزاد اندیشی با هدف برطرف کردن نقاط ضعف بخشهای مختلف جامعه و با بهرهگیری از ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاهیان برای عموم برگزار شود.
استاد دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: در بحث برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی باید مباحث اعتقادی، اخلاقی و آسیبهای اجتماعی مورد توجه باشد و با مدیریت اساتید مجرب برگزار شود.
وی گفت: از راهکارهای ترویج و توسعه بالندگی فکری و علمی برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی است.
گرکانی افزود: با توجه به فضای برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی نقد و بررسی موضوعاتی که بدان پرداخته میشود با استقبال روبهرو است و از این رو برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی باید مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام
منبع :: http://kermanshah.iqna.ir

خبر جدید  اجرای صحیح طرح‌های کشوری از ضرورت‌های جمعیت بانوان است
0/5 (0 نقد و بررسی)
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه