۱۳:۳۰:۱۶ - یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷
برگزاری کلاس‌های آمادگی طرح ارزیابی اساتید و قراء شورای عالی قرآن در کرمانشاه
برگزاری کلاس‌های آمادگی طرح ارزیابی اساتید و قراء شورای عالی قرآن در کرمانشاه
گروه فعالیت‌های قرآنی – مدیر مرکز تخصصی «نورالیقین» کرمانشاه به ارائه گزارشی از کلاس‌های این مرکز پرداخت و به برگزاری کلاس‌های آمادگی طرح ارزیابی اساتید و قراء شورای عالی قرآن اشاره کرد.


گروه فعالیت‌های قرآنی – مدیر مرکز تخصصی «نورالیقین» کرمانشاه به ارائه گزارشی از کلاس‌های این مرکز پرداخت و به برگزاری کلاس‌های آمادگی طرح ارزیابی اساتید و قراء شورای عالی قرآن اشاره کرد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه