۱۳:۰۱:۴۶ - پنج شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷
برگزاری ۱۲۰ دوره آموزشی قرآن در مؤسسات شهر کرمانشاه
برگزاری ۱۲۰ دوره آموزشی قرآن در مؤسسات شهر کرمانشاه
گروه فعالیت‌های قرآنی- ۱۲۰ دوره آموزشی در بیش از ۵۰ مؤسسه قرآنی شهر کرمانشاه در طول تابستان برگزار شد.


گروه فعالیت‌های قرآنی- ۱۲۰ دوره آموزشی در بیش از ۵۰ مؤسسه قرآنی شهر کرمانشاه در طول تابستان برگزار شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه