۸:۳۹:۳۸ - چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷
بزرگترین نشست دانشجویی کشور برگزار می‌شود
بزرگترین نشست دانشجویی کشور برگزار می‌شود
نشست سالیانه دفاتر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل کشور شهریور ماه در کرمانشاه برگزار می شود


نشست سالیانه دفاتر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل کشور شهریور ماه در کرمانشاه برگزار می شود
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه