۱۱:۴۰:۳۱ - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷
بزغاله‌های وحشی رها شدند
بزغاله‌های وحشی رها شدند
رئیس اداره محیط زیست شهرستان جوانرود گفت: ۲ راس بزغاله وحشی از شکارچیان غیر مجازدرمنطقه شبانکاره جوانرود کشف وضبط شد.


رئیس اداره محیط زیست شهرستان جوانرود گفت: ۲ راس بزغاله وحشی از شکارچیان غیر مجازدرمنطقه شبانکاره جوانرود کشف وضبط شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه