۱۱:۵۸:۰۹ - چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷
بسیج سازندگی کرمانشاه امسال ۲۰ میلیارد تومان پروژه محرومیت‌زدایی دارد
بسیج سازندگی کرمانشاه امسال ۲۰ میلیارد تومان پروژه محرومیت‌زدایی دارد
رئیس سازمان بسیج سازندگی کرمانشاه گفت: برای سال ۹۷ حدود ۲۰ میلیارد تومان پروژه تعریف‌شده یعنی ۱۰ برابر سال ۹۶ داریم که در صورت تأمین اعتبارات آن، درزمینهٔ محرومیت‌زدایی اقدامات مناسبی انجام می‌شود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کرمانشاه گفت: برای سال ۹۷ حدود ۲۰ میلیارد تومان پروژه تعریف‌شده یعنی ۱۰ برابر سال ۹۶ داریم که در صورت تأمین اعتبارات آن، درزمینهٔ محرومیت‌زدایی اقدامات مناسبی انجام می‌شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه