۷:۵۵:۵۲ - چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
بصیرت افزایی سد محکمی در برابر نقشه دشمن است
بصیرت افزایی سد محکمی در برابر نقشه دشمن است
فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان صحنه گفت: بصیرت افزایی و کارهای فرهنگی میتواند سد محکمی در برابر نقشه های شوم دشمنان باشد.

فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان صحنه گفت: بصیرت افزایی و کارهای فرهنگی میتواند سد محکمی در برابر نقشه های شوم دشمنان باشد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه