۱۱:۰۲:۵۸ - یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
بلوط‌ها زنده می‌مانند اگر…
بلوط‌ها زنده می‌مانند اگر…
بلوط از مهمترین پوشش‌های جنگلی در رویشگاه زاگرس است، اما پدیده خشکیدگی در سال‌های اخیر حیات این درختان را با تهدید روبرو کرده است.


بلوط از مهمترین پوشش‌های جنگلی در رویشگاه زاگرس است، اما پدیده خشکیدگی در سال‌های اخیر حیات این درختان را با تهدید روبرو کرده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه