11:24:48 - یکشنبه 23 دسامبر 2018
بنگاه‌ها یکی از بهترین مراکز برای جذب نیروهای طرح کارورزی هستند
بنگاه‌ها یکی از بهترین مراکز برای جذب نیروهای طرح کارورزی هستند
یکی از برنامه‌ها جذب سرمایه‌گذار و بهبود شرایط برای سرمایه‌گذاری جدید در کرمانشاه است که برای ۲۰۰ بنگاه تولیدی استان …

به گزارش خبرگزاری برنا؛ نشست پیگیری طرحهای اشتغالزای استان کرمانشاه با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در استانداری تشکیل شد. دکتر هدایت حاتمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در این نشست گفت: برای ۲۰۰ بنگاه اقتصادی برتر و توانمند استان کرمانشاه برنامه طرح توسعه داریم. او با اشاره به برنامههایی که برای ایجاد اشتغال در استان وجود دارد، افزود: یکی از برنامهها جذب سرمایهگذار و بهبود شرایط برای سرمایهگذاری جدید در استان کرمانشاه است که برای این منظور مشوقهایی هم در نظر گرفته شده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه از توسعه واحدهای صنعتی موجود استان کرمانشاه هم به عنوان برنامه دیگر عنوان کرد و گفت: برای این منظور ۲۰۰ بنگاه اقتصادی توانمند و برتر استان کرمانشاه را شناسایی کردهایم و برای تکتک آنها برنامه توسعه داریم. حاتمی ادامه داد: امکان جذب نیروی جدید در این بنگاهها بیشتر است و این بنگاهها یکی از بهترین مراکز برای جذب نیروهای طرح کارورزی هستند و احتمال استخدام کارورز بعد از اتمام طرح کارورزی در این واحدها زیاد است. او از طرح کارورزی به عنوان یکی از طرحهای خوب مشوق ایجاد شغل ذکر کرد و افزود: در این طرح افراد تحصیل کرده بدون نیاز به پرداخت هزینه، مهارتهای واقعی را در محیط کار یاد میگیرند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه گفت: در نهایت این افراد یا جذب همان واحد تولیدی خواهند شد و یا با تجارب و مهارتی که کسب کردند برای خود کسب و کار جدیدی راهاندازی میکنند. او با بیان اینکه دولت هم حمایتهای خوبی برای طرح کارورزی در نظر گرفته، افزود: اگر واحدی که افراد طرح کارورزی را در آن میگذرانند پس از پایان دوره نیروها را جذب کند، دولت برای مدت دو سال حق بیمه سهم کارفرما را پرداخت میکند. حاتمی از برنامهریزی برای ایجاد چند زنجیره ارزش در استان کرمانشاه هم خبر داد و گفت: این زنجیرههای ارزش بر اساس مزیت استان کرمانشاه و شهرستانها تابع آن تعریف خواهد شد.
منبع :: https://www.borna.news

خبر جدید  صنایع سیمان سامان سه سال صنعت سبز کشور شد
0/5 (0 نقد و بررسی)
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه