۱۳:۱۸:۲۴ - دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
بهترین ثروت غنی‌سازی نفس است
بهترین ثروت غنی‌سازی نفس است
گروه اجتماعی- استاد دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه اگر روح پاک جوانان با خوبی‌ها آشنا شود در آینده به سمت گناه و زشتی نمی‌روند، گفت: بهترین ثروت غنی‌سازی نفس است.


گروه اجتماعی- استاد دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه اگر روح پاک جوانان با خوبی‌ها آشنا شود در آینده به سمت گناه و زشتی نمی‌روند، گفت: بهترین ثروت غنی‌سازی نفس است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه