۱۰:۲۱:۰۱ - شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
بهجتی و حسینی؛ برگزیدگان کرمانشاهی مسابقات قرآن دانش‌آموزی
بهجتی و حسینی؛ برگزیدگان کرمانشاهی مسابقات قرآن دانش‌آموزی
گروه فعالیت‌های قرآنی: محمدحسین بهجتی و مریم حسینی از کرمانشاه در بخش غیرآوایی مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزان سراسر کشور حائز رتبه برتر شدند.


گروه فعالیت‌های قرآنی: محمدحسین بهجتی و مریم حسینی از کرمانشاه در بخش غیرآوایی مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزان سراسر کشور حائز رتبه برتر شدند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه