۱۱:۴۸:۴۸ - دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
بهره گیری از توانمندی زنان راه توسعه را هموار میکند
بهره گیری از توانمندی زنان راه توسعه را هموار میکند
معاون سیاسی و امنیتی استانداری گفت:: اجرای سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و توانمندسازی خانواده‌ها باید در دستور کار دفترامور بانوان استانداری قراربگیرد.


معاون سیاسی و امنیتی استانداری گفت:: اجرای سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و توانمندسازی خانواده‌ها باید در دستور کار دفترامور بانوان استانداری قراربگیرد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه