۱۰:۵۷:۴۶ - شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶
به نامه نگاری ها اکتفا نکنید
به نامه نگاری ها اکتفا نکنید
استاندار کرمانشاه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ؛مصوبات و کمکهای دولت در جریان زلزله کرمانشاه، بخصوص در زمینه تسهیلات و کمکهای بلاعوض، نسبت به دیگر حوادث غیرمترقبه، بی‌سابقه بوده است.


استاندار کرمانشاه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ؛مصوبات و کمکهای دولت در جریان زلزله کرمانشاه، بخصوص در زمینه تسهیلات و کمکهای بلاعوض، نسبت به دیگر حوادث غیرمترقبه، بی‌سابقه بوده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه