۱۱:۳۱:۲۱ - شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
به کار گیری مشمولان غایب در موسسات دولتی و غیردولتی تخلف است
به کار گیری مشمولان غایب در موسسات دولتی و غیردولتی تخلف است
معاون وظیفه عمومی استان کرمانشاه گفت: به کار گیری مشمولان غایب سربازی در موسسات دولتی و غیردولتی تخلف است و در صورت مشاهده با متخلفان برخورد می‌شود.


معاون وظیفه عمومی استان کرمانشاه گفت: به کار گیری مشمولان غایب سربازی در موسسات دولتی و غیردولتی تخلف است و در صورت مشاهده با متخلفان برخورد می‌شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه