۱۲:۵۳:۰۵ - پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
بیش از ۲۵ هزار نفر بر چکاد بازی دراز خواهند ایستاد
بیش از ۲۵ هزار نفر بر چکاد بازی دراز خواهند ایستاد
فرمانده سپاه نبی اکرم کرمانشاه گفت: همزمان با هفتم اردیبهشت سالروز بزرگداشت عملیات غرورآفرین بازی دراز، بیش از ۲۵ هزار نفر به ارتفاعات بازی دراز صعود خواهند کرد


فرمانده سپاه نبی اکرم کرمانشاه گفت: همزمان با هفتم اردیبهشت سالروز بزرگداشت عملیات غرورآفرین بازی دراز، بیش از ۲۵ هزار نفر به ارتفاعات بازی دراز صعود خواهند کرد
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه