22:03:07 - یکشنبه 12 آگوست 2018
بیمارستان‌های کرمانشاه فرسوده است/بخش اعظمی از مشکلات خدماتی با پرداخت بدهی بیمه‌ها حل می‌شود
بیمارستان‌های کرمانشاه فرسوده است/بخش اعظمی از مشکلات خدماتی با پرداخت بدهی بیمه‌ها حل می‌شود
دکتر محمودرضا مرادی در پاسخ به وجود برخی از کم‌کاری‌ها و خدمات پایین در مراکز درمانی کرمانشاه گفت، واقعیت این است که بخش بیمارستانی کرمانشاه فرسوده و نیازمند نوسازی است و اگر بیمه‌ها بدهی خود را به دانشگاه پرداخت کنند، بخش اعظمی از مشکلات این مراکز حل می‌شود. ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید 

دکتر محمودرضا مرادی در پاسخ به وجود برخی از کم‌کاری‌ها و خدمات پایین در مراکز درمانی کرمانشاه گفت، واقعیت این است که بخش بیمارستانی کرمانشاه فرسوده و نیازمند نوسازی است و اگر بیمه‌ها بدهی خود را به دانشگاه پرداخت کنند، بخش اعظمی از مشکلات این مراکز حل می‌شود.
0/5 (0 نقد و بررسی)
خبر جدید  کار شورای نگهبان یک کار معنوی و الهی است
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه