۲۲:۰۳:۰۷ - یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
بیمارستان‌های کرمانشاه فرسوده است/بخش اعظمی از مشکلات خدماتی با پرداخت بدهی بیمه‌ها حل می‌شود
بیمارستان‌های کرمانشاه فرسوده است/بخش اعظمی از مشکلات خدماتی با پرداخت بدهی بیمه‌ها حل می‌شود
دکتر محمودرضا مرادی در پاسخ به وجود برخی از کم‌کاری‌ها و خدمات پایین در مراکز درمانی کرمانشاه گفت، واقعیت این است که بخش بیمارستانی کرمانشاه فرسوده و نیازمند نوسازی است و اگر بیمه‌ها بدهی خود را به دانشگاه پرداخت کنند، بخش اعظمی از مشکلات این مراکز حل می‌شود.

دکتر محمودرضا مرادی در پاسخ به وجود برخی از کم‌کاری‌ها و خدمات پایین در مراکز درمانی کرمانشاه گفت، واقعیت این است که بخش بیمارستانی کرمانشاه فرسوده و نیازمند نوسازی است و اگر بیمه‌ها بدهی خود را به دانشگاه پرداخت کنند، بخش اعظمی از مشکلات این مراکز حل می‌شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه