۱۰:۴۲:۳۲ - سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷
بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه رتبه هشتم تحقیقات کشور را کسب کرد
بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه رتبه هشتم تحقیقات کشور را کسب کرد
مدیرعامل مرکز آموزشی، درمانی امام خمینی (ره) کرمانشاه گفت: این مرکز موفق به کسب رتبه هشتم کشوری از بین تمام واحد‌های توسعه تحقیقات بالینی سراسر کشور شد.


مدیرعامل مرکز آموزشی، درمانی امام خمینی (ره) کرمانشاه گفت: این مرکز موفق به کسب رتبه هشتم کشوری از بین تمام واحد‌های توسعه تحقیقات بالینی سراسر کشور شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه