به گزارش خبرگزاری برنا در کرمانشاه، دکتر ابراهیم شکیبا در همایش سفیران سلامت دانش آموزی کرمانشاه گفت: امسال در استان کرمانشاه ۴۷ هزار دانش آموز سفیر سلامت شده بودند، امیدواریم با استفاده از ظرفیت سفیران سلامت شاهد ارتقاء شاخص های سلامت در سطح استان باشیم. سال گذشته در استان حدود ۱۰ هزار مرگ رخ داد، آمارها نشان می دهد ۴۵ درصد مرگ و میرها در سطح کشور به دلیل بیماریهای قلبی عروقی، ۱۴ درصد بر اثر ابتلا به سرطان ها و ۱۲ درصد بر اثر دیابت اتفاق میافتد که این این آمارها در استان کرمانشاه نیز با کمی بالا و پایین در همین حدود است.
رییس مرکز بهداشت استان کرمانشاه ادامه داد: در حال حاضر بیشترین مرگ و میر در کشور به دلیل بیماریهای غیرواگیر اتفاق می افتد، آمارها نشان از این دارد که در حال گذر از مرگ و میر به دلیل بیماریهای واگیر به سمت بیماریهای غیرواگیر هستیم. همچنین بیماریهای غیرواگیردار قابل پیشگیری هستند که باید برای سمت و سو دادن جامعه به سمت مقابله با بروز بیماریهای غیرواگیر برنامه ریزی شود. باید به سمتی حرکت کنیم که افراد از کودکی از عادت کردن به غذاهایی که ممکن است سلامت آنها را تهدید کند، دوری کنند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در پایان گفت: باید بگونهای عمل کنیم که جامعه به نمک، شکر و فستفودها به دید سم نگاه کنند و آنها را از سفره غذایی خود حذف کنند. داشتن تحرک کافی و عدم مصرف دخانیات از دیگر عوامل مقابله با بیماریهای غیر واگیر است، اگر بتوانیم سبک زندگی مردم را تغییر دهیم، می توانیم جلوی خیلی از مرگ و میرها را بگیریم.