۹:۰۳:۴۳ - دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷
تأسیس اندیشکده اقلیم یکی از مأموریت های جدید سازمان بسیج اساتید است
تأسیس اندیشکده اقلیم یکی از مأموریت های جدید سازمان بسیج اساتید است
مسئول بسیج اساتید دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: تأسیس اندیشکده اقلیم و آمایش سازمان بسیج اساتید کشور یکی از مأموریت های جدید سازمان بسیج اساتید است.


مسئول بسیج اساتید دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: تأسیس اندیشکده اقلیم و آمایش سازمان بسیج اساتید کشور یکی از مأموریت های جدید سازمان بسیج اساتید است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه