۲۱:۴۷:۱۱ - چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
تئاتر مادر هنرها است
تئاتر مادر هنرها است
گروه فرهنگی: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: هنر تئاتر بسیار تأثیرگذار و به‌نوعی مادر هنرها است.

گروه فرهنگی: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: هنر تئاتر بسیار تأثیرگذار و به‌نوعی مادر هنرها است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه