۱۱:۰۲:۰۹ - پنج شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷
تاریخ چهل ساله کشور نشان داد در مقابل همه تهدیدهای دشمن ایستاده‌ایم
تاریخ چهل ساله کشور نشان داد در مقابل همه تهدیدهای دشمن ایستاده‌ایم
فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه در مراسم سالگرد عملیات مرصاد گفت: تاریخ چهل ساله کشور نشان داد ملت در مقابل همه تهدیدهای دشمنان ایستاده‌اند.


فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه در مراسم سالگرد عملیات مرصاد گفت: تاریخ چهل ساله کشور نشان داد ملت در مقابل همه تهدیدهای دشمنان ایستاده‌اند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه