۸:۱۱:۰۵ - چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷
تازه‌آباد و ازگله روی خط زلزله
تازه‌آباد و ازگله روی خط زلزله
تازه‌آباد و ازگله روی خط زلزله قرار گرفته‌اند و در ۲۴ ساعت گذشته ۲۴ زلزله این مناطق و اطراف آنها را لرزانده است.

تازه‌آباد و ازگله روی خط زلزله قرار گرفته‌اند و در ۲۴ ساعت گذشته ۲۴ زلزله این مناطق و اطراف آنها را لرزانده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه