۱۲:۰۵:۲۵ - جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
تازه به دوران رسیده‌ها حرف‌های بزرگ نزنند
تازه به دوران رسیده‌ها حرف‌های بزرگ نزنند
رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح: عده‌ای تازه به دوران رسیده نمی توانند حرف از تحریم و تهدید و محاصره ملت ایران بزنند.


رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح: عده‌ای تازه به دوران رسیده نمی توانند حرف از تحریم و تهدید و محاصره ملت ایران بزنند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه