۰:۵۶:۰۸ - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
تاسیسات گازی گیلانغرب در زمین‌لرزه آسیبی ندیدند/ تشکیل کمیته بحران برای امدادرسانی
تاسیسات گازی گیلانغرب در زمین‌لرزه آسیبی ندیدند/ تشکیل کمیته بحران برای امدادرسانی
ایلنا: سخنگوی شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: تاسیسات گازی و شبکه‌های تغذیه و توزیع در پی وقوع زمین‌لرزه عصر امروز در منطقه گیلان‌غرب آسیبی ندیده و گازرسانی در این…

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: تاسیسات گازی و شبکه‌های تغذیه و توزیع در پی وقوع زمین‌لرزه عصر امروز در منطقه گیلان‌غرب آسیبی ندیده و گازرسانی در این منطقه بی‌وقفه ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، مجید بوجارزاده از مشترکان گاز کرمانشاه خواست برای حصول اطمینان، وسایل گازسوز و دودکش های خود را چک کنند.

همچنین مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران از آمادگی این شرکت برای سوخترسانی به مناطق زلزلهزده گیلانغرب خبر داد.

سید محمدرضا موسویخواه گفت: براساس آمادگیهای پیشبینی شده این شرکت در تامین و توزیع سوخت این مناطق در شرایط بحرانی، وضع تامین و توزیع سوخت و فرآوردههای نفتی در مناطق زلزله زده مطلوب است.

وی افزود: پس از اطلاع از وقوع زمینلرزه گیلانغرب هماکنون در ستاد شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، کمیته بحران تشکیل شد و این شرکت آمادگی کامل خود را برای تامین سوخت همه وسایل امدادی، اعم از خودروها و بالگردهای سازمانهای امدادرسان اعلام میکند.

به گفته موسوی خواه، ذخایر سوخت منطقه زلزلهزده نیز بسیار مطلوب است و کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

مدیرکل دفتر فنی توزیع توانیر نیز گفت: در پی وقوع زلزله، پست ۶۳ کیلووت سرپل ذهاب از مدار خارج شد اما با عملکرد رلههای حفاظتی این پست در کمتر از ۱۰دقیقه وارد مدار شد.

مسعود صادقی افزود: در صورتی که این زلزله باعث خرابی ساختمانها شده باشد، احتمال قطع شدن شبکه فشار ضعیف نیز وجود دارد اما بررسیها در این خصوص ادامه دارد. گروههای عملیاتی و ارزیاب به منطقه اعزام شدهاند تا نسبت به رفع و ارزیابی خسارتهای زمینلرزه به شبکه برق اقدام کنند.

وی ادامه داد: بر اساس شواهد موجود و گزارشهای ارسالی از منطقه، خسارت شدیدی به شبکه توزیع وارد نشده اما برای کسب اطمینان از پایداری شبکه برق، گروههای عملیاتی و بهره برداری در منطقه حاضر شدهاند.

مدیرکل دفتر فنی توزیع توانیر تاکید کرد: در صورت ضرورت، گروههای عملیاتی از مناطق دیگر نیز به کرمانشاه اعزام خواهند شد.


منبع :: https://www.ilna.ir
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه