15:32:44 - شنبه 11 ژانویه 2020
تامین وسایل ضروری زندگی خانوار‌های مددجو
تامین وسایل ضروری زندگی خانوار‌های مددجو
رئیس کمیته امداد شهرستان صحنه گفت : امسال بیش از ۲۷۸ میلیون تومان اعتبار به تامین وسایل ضروری زندگی خانوار‌های مددجو صحنه‌ای اختصاص داده شده است.

بر چسب ها:بانک پاسارگاد
اخبار ویژه