۱۲:۲۵:۳۱ - دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
تاکسی‌ها پول خرد را از شعب بانک ملی دریافت کنند
تاکسی‌ها پول خرد را از شعب بانک ملی دریافت کنند
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی کرمانشاه گفت: تاکسی های مستقر در سطح شهر کرمانشاه می‌توانند از برخی شعب بانک ملی پول خرد و اسکناس ریز دریافت کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی کرمانشاه گفت: تاکسی های مستقر در سطح شهر کرمانشاه می‌توانند از برخی شعب بانک ملی پول خرد و اسکناس ریز دریافت کنند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه