۱۴:۴۰:۱۳ - پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷
تاکنون موردی از بیماری تب کریمه کنگو در استان مشاهده نشده است
تاکنون موردی از بیماری تب کریمه کنگو در استان مشاهده نشده است
معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت:تاکنون موردی از بیماری تب کریمه کنگو در استان مشاهده نشده است.


معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت:تاکنون موردی از بیماری تب کریمه کنگو در استان مشاهده نشده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه