۱۰:۲۷:۴۰ - شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
تاکید بر جبران کسری اعتبار پروژه سد مخزنی آناهیتا
تاکید بر جبران کسری اعتبار پروژه سد مخزنی آناهیتا
استاندار گفت: پیگیری ویژه‌ای برای جبران کسری اعتبار پروژه سد مخزنی آناهیتا در دستور کار قرار داده ایم.


استاندار گفت: پیگیری ویژه‌ای برای جبران کسری اعتبار پروژه سد مخزنی آناهیتا در دستور کار قرار داده ایم.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه